Steeds verder en vaker op de fiets

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Mobiliteitsbeeld 2016) is gebleken dat we steeds vaker op de fiets stappen en dat we meer kilometers fietsen. Sinds 2005 is het aantal kilometers dat er gefietst wordt dan ook toegenomen met 11%. Maar waardoor pakken we massaal meer de fiets?

Verklaring groei fietsgebruik

Ten eerste is het aantal mensen dat fietst, toegenomen. Daarnaast verplaatsen deze mensen zich ook steeds vaker en verder op de fiets. Een deel van de groei is ook te danken aan de elektrische fietsen. Want niet alleen ouderen stappen door de komst van de E-bike steeds vaker op de fiets, ook jongeren kiezen steeds vaker de E-bike boven bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

Wanneer gebruiken we de fiets?

Maar voor welke doeleinden wordt de fietst het meest gebruikt? Mensen gebruiken vaker de fiets voor vrijetijdsverplaatsing. Dit is vooral een trend onder 60-plussers. De gezondheidssituaties worden steeds beter en de komst van de elektrische fiets bevordert het fietsgebruik onder deze doelgroep. Lange fietstochten maken is dankzij de komst van de elektrische fiets namelijk een fluitje van een cent!

 ... Sinds 2005 is het fietsgebruik in Nederland met 11% toegenomen.
 

Op de fiets naar het werk

Een trend is dat steeds meer mensen op de fiets naar het werk gaan. Dit hangt onder andere samen met de arbeidsparticipatie van vrouwen en het feit dat mensen de drukte in het verkeer willen omzeilen. Ook hier speelt de E-bike weer een grote rol. Mensen zijn met een E-bike sneller op hun werk en komen minder vermoeid aan.


Trend onder jongeren

De jonge doelgroep (tot 29 jaar) zorgt ervoor dat het fietsgebruik van en naar scholen toeneemt. Steeds meer scholieren kiezen voor een E-bike om zo de grote afstand van huis naar school te overbruggen. Ook kiezen zij de E-bike vaak boven het openbaar vervoer. De allerkleinsten in deze doelgroep fietsen ook steeds vaker. Dit kan onder andere komen doordat zij niet meer lopend naar de basisschool kunnen omdat deze niet meer in de buurt zit.